Bảng Giá

PHẪU THUẬT THẨM MỸ BÁC SĨ CHÍNH   

     HOT LINE: 0903.851816

BẢNG GIÁ 
STT THỦ THUẬT GIÁ   GHI CHÚ
A *PHẪU THUẬT
I MŨI
1 MŨI THƯỜNG (HÀN QUỐC)  10,000,000
2 MŨI FASCIA  12,000,000
3 MŨI BỌC SỤN  16,000,000
4 MŨI BÁN CẤU TRÚC  25,000,000
5 MŨI CẤU TRÚC  35,000,000
6 THU GỌN CÁNH MŨI  5,000,000
7 MŨI CẤU TRÚC – SURGIFORM  45,000,000
8 MŨI CẤU TRÚC SỤN SƯỜN  60,000,000
II MẮT
1 CẮT DA THỪA MÍ DƯỚI + LẤY MỠ MÍ DƯỚI  10,000,000
2 CẮT MẮT 2 MÍ  10,000,000
3 BẤM MÍ  6,000,000
4 TREO MÍ TRÊN-DƯỚI-CUNG MÀY  8,000,000
5 NÂNG CUNG MÀY  8,000,000
6 MỞ GÓC MẮT TRONG-NGOÀI  10,000.000
III  MÔI
1 CẮT MÔI TRÁI TIM  5,000,000 1 MÔI
IV  MẶT
1 ĐỘN THÁI DƯƠNG  20,000,000
2 CĂNG DA THÁI DƯƠNG  20,000,000
3 CĂNG DA TRÁN  10,000,000
4 CĂNG DA MẶT TOÀN BỘ  35,000,000
5 ĐỘN RÃNH CƯỜI  12,000,000
6 ĐỘN CẰM  15,000,000
7 TẠO LÚM ĐỒNG TIỀN  5,000,000
8 TẠO ĐỒNG ĐIẾU  5,000,000
V NGỰC
1 THU NHỎ NÚM VÚ  8,000,000
3 KÉO NÚM VÚ TỤT  8.000.000
4 THU GỌN QUẦNG VÚ  17.000.000
5 ĐẶT TÚI NGỰC  50,000,000 – 80,000,000 (tùy loại túi) TẠI BỆNH VIỆN
6 TRE0 NGỰC XỆ  25,000,000 – 35,000,000
VI    BỤNG, ĐÙI, SẸO
1 HÚT MỠ BỤNG  35,000,000 THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN
2 CẮT MỠ BỤNG  35,000,000 – 45,000,000
3 HÚT MỠ ĐÙI  25,000,000
4 HÚT MỠ EO  25,000,000
5 CẮT SẸO LỒI, SẸO XẤU TÙY THEO VỊ TRÍ VÀ KÍCH THƯỚC
VII THẨM MỸ PHỤ KHOA
1 TẠO HÌNH ÂM HỘ  8,000,000
2 THU NHỎ ÂM ĐẠO  8,000,000
3 THU GỌN MÔI NHỎ  8,000’000
4 VÁ MÀNG TRINH  8,000,000
B *TRẺ HÓA DA
1 PRP(LÀM TRẺ HÓA DA BẰNG TẾ BÀO TỰ THÂN)  8,000,000 1 LẦN
2 LĂN KIM (LÀM TRẺ HÓA DA BẰNG TẾ BÀO GỐC)  1,500,000 1 LẦN
C *FILLER
1 XÓA NẾP NHĂN BẰNG CHẤT LÀM ĐẦY(HA)  8,000,000
2 XÓA NẾP NHĂN BẰNG BOTOX  8,000,000
D *LASER THẨM MỸ
1 XÓA XĂM BẰNG LAZER  800,000/CM2
2 XÓA  NÁM BẰNG LAZER  1,000,000/LẦN SỐ LẦN TÙY THEO LOẠI NÁM
3 XÓA TÀN NHANG  BẰNG LAZER  2,000,000/LẦN 1 LẦN DUY NHẤT
4 TRẺ HÓA DA BẰNG LAZER- CARBON  2,000,000/LẦN 1 LẦN DUY NHẤT